Raspodjela organizacijskih obaveza

Protesti majki i beba, studenata i gradjana ispred drzavnog parlamenta za JMBG u Sarajevu na Marijindvoru

Uspjeh protesta, tj. ostvarivanje ciljeva zbog kojih organizujete proteste, direktno ovisi o pripremi protesta. Loše organizovani protesti ne samo da imaju vrlo malo šanse za uspjeh, nego mogu naškoditi vašem cilju, napraviti lošu propagandu te možete izgubiti simpatije i onih  koji nemaju vezu sa razlogom zbog kojeg protestujete. Uspješne proteste ne može organizovati jedna osoba pa je neophodna raspodjela obaveza, tj. preuzimanje zaduženja.

Evo nekoliko zaduženja koja trebate/možete imati (jedna osoba može imati više zaduženja):

  • Organizatori (oni koji donose odluke) – manja grupa aktivista koja upravlja svim aktivnostima. Najbolje funkcioniraju neparne grupe do 10 članova.
  • Redari – Aktivisti koji će paziti na sigurnost demonstranata i sprječavati moguće sukobe između demonstranata i policije. Kod velikih protesta ili protesta koji traju duže vrijeme, redari su u isto vrijeme i veza između organizatora protesta i protestanata, tj. dostavljaju informacije organizatorima o stanju na terenu i prenose odluke organizatora demonstrantima.
  • Oficiri za vezu sa policijom – Dvije osobe koje će koordinisati komunikaciju između organizatora protesta i policije. Predstavit će se policiji prilikom prijave protesta ili na samim protestima. Prilikom svake zvanične komunikacije sa organima reda moraju biti prisutna najmanje dva predstavnika protestanata.
  • Govornici – osobe koje će se obratiti demonstrantima (ako planirate da se drže govori na protestima). Za održavanje govora na protestima trebate pripremiti konferansu (plan kada koji govornik govori), osobu koja će najaviti (predstaviti) svakog govornika te sistem za distrubuciju zvuka (razglas/megafon).
  • Odnosi sa medijima – Jedna osoba koja će u ime demonstranata davati izjave medijima. Vrlo je važno da samo jedna osoba daje izjave medijima kako bi se izbjeglo iznošenje različitih stavova ili informacija. Ako osoba zadužena za medije nije član grupe organizatora protesta, onda ga organizatori redovno obavještavaju o svim bitnim činjenicama u vezi sa protestima.
  • Upravljanje kanalima na socijalnim mrežama – Prisustvo i aganžman na socijalnim mrežama može biti ključno za uspjeh protesta. Osoba zadužena za socijalne medije kreira i promoviše socjalne kanale (FB stranica, Twitter, YouTube kanal, Instagram itd…) te redovno na ovim kanalima objavljuje informacije i izvještaje vezane za proteste. Vrši komunikaciju sa svima koji se angažuju preko socijalnih kanala te po potrebi prenosi organizatorima informacije dobivene preko socijalnih kanala. Definiše jedinstvenu ključnu riječ koja će se koristiti za objave na socijalnim mrežama (na primjer #JMBG).
  • Tim za komunikaciju sa institucijama zbog kojih protestirate – Obično se sastoji od 3 člana grupe organizatora protesta. Ovaj tim je zadužen da preda zahtjeve odgovornima i u ime demonstranata pregovara oko ispunjenja zahtjeva.
  • Pravni tim – Osobe koje se profesionalno bave pravom ili zakonskom regulativom, pomažu oko formulisanja zahtjeva za promjenu zakonske regulative. Ukoliko dođe do pritvaranja demonstranata ili organizatora protesta, pružaju pravnu pomoć pritvorenima. Informišu protestante kako da se na najbolji način pripreme za moguće represije pravnog sistema.
  • Medicinari – Osobe zadužene da po potrebi pruže medicinsku pomoć protestantima.
  • Zadaci za sve – Zadaci koje mogu po želji obavljati svi učesnici protesta. Osmišljanje prigodnih parola, pravljenje transparenata/banera, fotografisanje/snimanje video sadržaja, aktivnosti na socijalnim mrežama, priprema/izvođenje performansa, itd…

Komentariši