Poslije protesta

Protesti su važni, ali ono što je još važnije je šta će se desiti kada se završe protesti i kada svi odu kući.

Kada se završe protesti možete očekivati da imate veću grupu osoba koje žele da učestvuju u aktivnostima do ispunjenja ciljeva zbog kojih ste organizovali proteste. Naravno, ne možete očekivati da ćete ostvariti svoje ciljeve na prvim protestima. Zato je važno da se poslije protesta zahvalite svim učesnicima i da ih obavijestite o aktivnostima koje planirate i na koji način mogu dati svoj doprinos. Koristite ambijent i pozitivnu atmosferu kako bi povećali angažman svih uključenih.

Uradite analizu protesta, šta ste mogli bolje organizovati ili koje ste greške napravili. Razmislite kako da nastavite da vršite pritisak na vaše mete i kako da maksimalno iskoristite vaše resurse, da li da uvedete neke nove taktike ili metode protesta.

Komentariši