Koga pozvati na proteste?

Identificirajte i kontaktirajte zainteresirane (napravite koaliciju): Kao kod organiziranja bilo kakvog okupljanja, nužno je okupiti grupe osoba koje su posvećene projektu (protestu). Isto tako je korisno da kontaktirate druge grupe osoba (koje se direktno ne tiču razlozi zbog kojih protestujete) i da provjerite postoji li interes da na neki način podrže vaš protest. Protesti imaju veće šanse za uspjeh ako se povežu više zainteresiranih grupa osoba. Koalicije različitih interesnih grupa najbolje funkcionšu ako su svi uključeni u organizaciju od samog početka. Pravljenje koalicija između različitih interesnih grupa je ključ uspjeha kako pri organizaciji velikih demonstracija tako i pri formiranju opće pozitivne atmosfere, većeg angažmana i morala kod svih učesnika procesa.

Definišite na koji način ćete obavijestiti zainteresirane grupe o protestima. Način obavještavanja donekle ovisi o tome koliko vremena i novca imate za promociju i koliko osoba želite da obavijestite. Za promociju protesta trebate koristiti jezik koji će biti lako razumljiv osobama koje obavještavate. Više informacija o metodama i načinima obavještavanja i promovisanja protesta čitajte OVDJE.

Koga se direktno tiču problemi zbog kojih protestirate? Ko su vaši saveznici? Koje grupe, organizacije ili pojedince trebate obavijestiti? Ko će sigurno doći? Koga treba nagovarati? Kako animirati medije?

Komentariši